به گزارش بهداشت نیوز، فاطمه علیزاده درباره بهداشت مسکن اظهار داشت: مسکن باید سرپناه انسان برای ادامه بهتر زندگی باشد و باید امکاناتی داشته باشد که سلامت بهداشت روانی و جسمانی انسان را تامین و تضمین کند.

به گفته وی امروزه به مجموعه شرایط کمی و کیفی که نیازهای اساسی روحی و جسمی ساکنان مسکن را تامین می‌کند، یا از بروز بیماری‌ها و انتقال بیماری‌های واگیردار جلوگیری می‌کند، بهداشت مسکن گفته می‌شود و در صورتی که رعایت شود فرد از سلامت جسمی و روحی خوبی برخوردار است.

این پژوهشگر و پزشک ادامه داد: در طب جدید به صورت خیلی مفصل و با جزئیات کامل، شرایط مسکن مناسب ذکر شده است و در طب ایرانی هم خیلی کامل و با جزئیات ذکر شده است و جالب است که اکثراً هم با طب جدید هم پوشانی دارد؛ یعنی شرایط مَسکن در طب ایرانی یا توصیه‌های طب جدید هم پوشانی و تطابق دارد.

علیزاده افزود: از نظر طب ایرانی مَسکن خوب، یعنی جایی که محل زندگی است و حتی الامکان آفتاب گیری و در معرض باد قرار داشته باشد و در جای معتدلی قرار گرفته باشد؛ یعنی باد معتدلی به آن بوزد و  آفتاب به صورت معتدل به آن بتابد.

وی اضافه کرد: بهتر است برای آفتاب گیری و دوری از بادهای مشکل زا و ساختمان‌ها در دو طرف شمالی و جنوبی قرار بگیرد؛ یا در اقالیم شمالی به سمت شمال باشد و در اقالیم جنوبی به سمت جنوب باشد.

این پزشک و پژوهشگر عنوان کرد: توصیه شده که از نزدیکی به مرداب‌ها، کارخانه‌ها و قبرستان‌ها دوری شود، در صورت امکان اطراف جنگل‌ها و باغ‌ها مسکن تهیه شود . زمینی که مَسکن در آن بنا می‌شود باید حتی الامکان خشک و بدون رطوبت باشد، در غیر این صورت در اماکن مرتفع مسکن انتخاب شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: برای انتخاب مصالح بنایی نیز از مصالح خشک و بدون رطوبت مثل سنگ‌ها و آجرهای مغز پخته استفاده شود. از گچ کمتر استفاده شود، امروزه می‌بینیم بیشتر ساختمان‌ها گچ مصرف شده است. چون گچ جاذب الرطوبه است، حتی الامکان استفاده نشود؛ به دلیل اینکه رطوبت را جذب می‌کند.