info@bestilux.com 09112424680

املاک ویژه

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل
1,650,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل


1,200 m 2

6 خوابه
زمین با متراژ 5,200 متر در منطقه سایر مناطق - شهر رشت
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 5,200 متر در منطقه سایر مناطق - شهر رشت


5,200 m 2
خانه آپارتمانی در منطقه آستانه اشرفیه - شهر آستانه اشرفیه
127,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه آستانه اشرفیه - شهر آستانه اشرفیه


75 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل
265,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل


300 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر سیاهکل


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر لاهیجان
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر لاهیجان


900 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بندر کیاشهر - شهر آستانه اشرفیه
945,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بندر کیاشهر - شهر آستانه اشرفیه


500 m 2

طبقه 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
335,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


1,400 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


2,000 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
145,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


220 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
175,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


500 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
85,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


240 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر رامسر
420,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر مناطق - شهر رامسر


258 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه آستانه اشرفیه - شهر آستانه اشرفیه
102,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه آستانه اشرفیه - شهر آستانه اشرفیه


54 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه
160,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایرمناطق - شهر آستانه اشرفیه


600 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه سایر مناطق - شهر لاهیجان
225,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه سایر مناطق - شهر لاهیجان


125 m 2

طبقه 3

2 خوابه